Kontakt a informace

„Kdo má proč, zvládne každé jak.“ (V. E. Frankl)

Mgr. Klára Rudolfová

Psychoterapie, poradenství a mediace

Od 5.7. do 11.8. mám dovolenou a nebudu na telefonu/sms. Napište mi, prosím, e-mail nebo vyplňte níže formulář Objednejte se na konzultaci. Zavolám Vám v týdnu od 12.8. Děkuji.

Konzultace probíhají osobně

V případě potřeby se můžeme domluvit na konzultaci telefonicky či videohovorem. Zavolejte mi a společně se domluvíme, jaká forma konzultace a čas konzultace bude pro Vás nejpřijatelnější.

Česká asociace pro psychoterapii – Certifikovaný psychoterapeut ČAP

Mgr. Klára Rudolfová IČ: 01367196, registrace: Městský úřad Říčany, ověření: výpis z Živnostenského rejstříku

 

Nabídka služeb

 • Psychoterapie
  individuální, párová, rodinná terapie, krizová intervence, poradenství v těžkých životních situacích
 • Rodičovská poradna
  pomoc pro vaše děti, psychologická poradna, výchovné poradenství, vzdělávací problémy
 • Mediace
  řešení sporů, zapsaná mediátorka
 • Arteterapie
  zážitková kresba a malba
 • Koučink
  osobní a pracovní
 • Krizová intervence, telefonická krizová intervence
  akutní pomoc v krizové situaci
 • Poradce pro pozůstalé
  terapie zármutku, doprovázení při/po ztrátě
 

Další informace

KLÁRA RUDOLFOVÁ – O MNĚ

Mgr. Klára Rudolfová

Klára Rudolfová (* 1974)

 • Psychoterapeut, zapsaný mediátor, supervizor, kouč, poradce pro pozůstalé, výchovný poradce
 • Členka České asociace pro psychoterapii
 • Členka Společnosti rodinných a systemických terapeutů
 • Členka České arteterapeutické asociace

Spolupracuji s pojišťovnou VZP, ČPZP, ZP MV ČR, ZP Škoda (Program duševní zdraví v rámci prevence).

Kvalitu poskytovaných služeb zajišťuji odborným vzděláním, supervizí a dalším kontinuálním vzděláváním. Řídím se zásadami profesní etiky a souvisejícími právními předpisy (nakládání s důvěrnými informacemi). Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a Společnosti rodinných a systemických terapeutů a členkou České arteterapeutické asociace.

Jsem zapsaná do seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR. Jsem oprávněná vést soudem nařízené mediační setkání. Uzavřená mediační dohoda je soudem přijata do rozsudku.

Zkušenosti a vzdělání

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností, ČLS JEP (Cestou systemických terapií)
 • Tzv. zapsaná mediátorka – vykonání státní zkoušky mediátora, Ministerstvo spravedlnosti ČR
 • Právo pro mediátory
 • Mediace a mediační techniky – mediační výcvik
 • Mediace a mediační praktika
 • Poradce pro pozůstalé (certifikát MMR ČR)
 • Certifikovaný výcvik České arteterapeutické asociace (Systematický kurz arteterapie)
 • Certifikovaný souhrnný výcvik v krizové intervenci
 • Školení ke státní maturitě, hodnotitel ústní a písemné zkoušky, CERMAT
 • Kariérní poradenství (certifikát MŠMT)
 • Koučování – perspektivní způsob řízení
 • Duševní onemocnění u dětí – jak je rozeznat a pomoci
 • Lektorská činnost
 • Supervize – individuální, skupinová supervize (soukromý i státní sektor)
 • Průběžné další vzdělávání (semináře, kurzy, školení) a pravidelná supervize
 • Od 2012
soukromá psychoterapeutická praxe, supervize, mediace a poradna, Říčany, Praha-východ, Praha
 • 2010–2015
výchovný poradce a pedagog: gymnázium, střední odborná škola, mateřská škola (státní i soukromé školství), Praha, Říčany
 • 2000–2010
senior project manager, vedoucí oddělení vzdělávání a metodik, brand manager (české a zahraniční firmy), Praha
 • 1999–2000
teletext TV Nova, TV Prima, Praha
 • 1997–1999
ZUŠ, pedagog – výtvarný obor, Praha
 • 2000
úspěšné ukončení studia na FF UK, Praha
 • 1997
úspěšné ukončení studia na PedF UK, Praha
JAK PROBÍHÁ KONZULTACE

JAK PROBÍHÁ KONZULTACE

„Každá myšlenka je realita – síla.“ (P. Mulford)

Konzultace je vzájemné setkání a spolupráce

 • na Vašich přáních, představách, potřebách a cílech
 • na tom, co chcete změnit nebo co Vás trápí
 • a na tom, co potřebujete řešit a vyřešit

Respektuji osobnost klienta, jsem Vám plně k dispozici – v příjemném a bezpečném prostředí se zbavíte tíživého a ujasníte si potřebné.

 • Budu Vás informovat o předpokládaném průběhu konzultací a očekávaných výsledcích.
 • Zodpovím Vaše otázky týkající se mé kvalifikace a způsobu práce.
 • Domluvíme se na způsobu platby.
 • Máte právo kdykoli ukončit spolupráci. Nesete odpovědnost za své jednání. V případě potřeby Vám doporučím jiné zdroje pomoci.
 • Spolupracuji s dalšími odborníky.
Dodržuji etický kodex. Jsem vázána mlčenlivostí s ohledem na osobní informace klientů. Žádnou informaci neposkytnu bez Vašeho souhlasu. Výjimkou je povinnost vypovídat před orgány veřejné moci a povinnost překazit nebo oznámit trestný čin. Mlčenlivosti jsem zbavena ze zákona podle trestního zákona (§ 367, § 368) a mlčenlivost mohu prolomit podle Občanského zákoníku v obraně a krajní nouzi (§ 2905 a § 2906).

Časový průběh konzultací

 • Na základě Vašich přání a cílů domluvíme frekvenci a délku setkávání
 • Někdy stačí jedna konzultace, jindy je žádoucí delší časové období
 • Konzultace trvá většinou 60 minut nebo 90 minut
 • Vždy jde o vzájemnou dohodu a reálné možnosti obou stran (podmínky spolupráce)

Potřebujete vědět více? Zavolejte mi nebo napište (kontakt), případně využijte poradnu, ráda Vám odpovím.

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

„… ne ze dne na den, ale dřív či později… Akorát mi řekni, že chceš, aby to tak bylo…, že to zkusíš.“ (R. Fulghum)

Když potřebujete něco vyřešit nebo Vás něco trápí, potřebujete konzultaci nebo mediaci.

 • Termín konzultace nebo mediace Vám nabídnu v co nejkratší možné době
 • Budu Vás očekávat ve stanovený čas – nebudete čekat
 • Nemusíte mít doporučení od lékaře – nejsem zdravotnický pracovník ani zdravotnické zařízení, nejsem smluvním zařízením se zdravotními pojišťovnami
 • Anonymita klientů – nejsem povinna o Vás vykazovat jakékoliv záznamy (jsem psychoterapeut a mediátor, nejsem zdravotník)
 • Mezi Vámi (klientem) a mnou (psychoterapeutem a mediátorem) je podle Občanského zákoníku občanskoprávní vztah, který vzniká na základě péče o zdraví
 • Ochrana osobních údajů klientů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů je samozřejmou součástí všech činností, které vykonávám.
 • Dodržuji etický kodex

Společně se domluvíme na tom, co potřebujete, vyslechnu Vaše starosti, představy a přání. Můžeme mluvit o jakémkoli tématu, můžete bez zábran vyjádřit své emoce – plakat, zlobit se nebo mlčet. Řeknu Vám, jak pracuji a co můžete očekávat. Najdeme způsob, jak splnit Vaše očekávání a cíle – pracuji způsobem orientovaným na řešení, na přítomnost a budoucnost.

Frekvence a počet setkání

 • Na rozdíl od zdravotních pojišťoven neomezuji počet konzultací – spolupracovat budeme tak dlouho, jak budete potřebovat Vy
 • Máte právo kdykoli ukončit spolupráci

Délka konzultace

 • Standardní setkání trvá 60 minut
 • Pro párové a rodinné konzultace doporučuji 90 minut
 • Standardní mediační jednání doporučuji 3 hodiny (je možné i úvodní setkání v délce 60 minut)

Způsob úhrady konzultace

 • Cena se kontraktuje během prvního setkání, případně při objednání
 • Služby jsou plně hrazeny klientem. Zdravotní pojišťovny v rámci preventivního programu proplácí klientovi příspěvek zpětně. Jedná se o pojišťovny VZP, ČPZP, ZP MV, ZP Škoda.
 • Platba v hotovosti po skončení konzultace
 • Platba převodem na bankovní účet
 • Je možné zaplatit více konzultací předem
 • Možnost úhrady ve prospěch jiné osoby (např. rodičům, blízkému člověku)

Výhody přímé platby

 • Nadstandardní služby a prostředí (nejsem zdravotnické zařízení)
 • Krátké čekací doby - možný expres termín ve večerních hodinách nebo o víkendu
 • Objednání na přesný čas
 • Zachování Vašeho soukromí
 • Absolutní diskrétnost – nejsem povinna o Vás vykazovat jakékoliv záznamy
 • Kvalita a intenzita spolupráce není ovlivněna požadavky zdravotních pojišťoven

Storno podmínky

 • Budete-li rušit nebo měnit objednaný termín konzultace či sjednaný termín mediačního jednání, informujte mě do pátku (včetně) nejblíže předcházejícímu termín objednané konzultace nebo sjednaného mediačního jednání.
 • V případě, že se neuskuteční sjednaná konzultace či mediační jednání z důvodu na Vaší straně bez včasné omluvy (viz výše), vyúčtuji Vám storno poplatek v částce 2.500 Kč v případě konzultace a v částce 4.500 Kč v případě mediačního jednání.
 • V případě, že se neuskuteční sjednaná konzultace či mediační jednání ve večerních hodinách nebo o víkendu z důvodu na Vaší straně bez včasné omluvy (viz výše), vyúčtuji Vám storno poplatek v částce 5.000 Kč v případě konzultace a v částce 8500 Kč v případě mediačního jednání.
 • Sjednaný termín můžete zrušit nebo změnit telefonicky nebo formou SMS na tel.: 721 656 187 nebo formou e-mailu na: rudolfova@terapie-koucink.cz. Přijetí zrušení nebo změny termínu Vám vždy potvrdím.
SPOLUPRÁCE S…
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Praha-východ, pracoviště Říčany, e-mail: ricany@pppsk.cz
 • OSPOD – Supervize, kulaté stoly, facilitace případových konferencí (Říčany, Benešov, Praha, Nymburk, Kolín…)
 • Soudy – mediační dohody pro soudní řízení
 • Poradenské centrum pro rodinu a děti „ÚSMĚV”, z. s, Říčany
 • Média – Česká televize, Český rozhlas, časopisy Moje psychologie, Maminka, Betynka, web Maminka.cz, iDnes.cz
 • Občanská poradna, Říčany www.cestaintegrace.cz
 • JUDr. Klára A. Samková, Ph.D. – advokát, Praha www.lawyers.cz
 • Mgr. Alena Hájková – advokát, Praha
 • Mgr. Tereza Machová – advokát, Praha
 • JUDr. Kateřina Královcová – advokát, Rokycany
 • Mgr. Štěpánka Brožová – advokát, Beroun www.advokatiberoun.cz
 • Odbor legislativně právní MMR – Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.
 • Fyzioterapeut – Pavel Bartůněk, Jesenice www.bartunek-fyzioterapie.webnode.cz
 • MUDr. Radka Vetešníková-Koubová – specialistka na dětskou gynekologii,Praha
 • MUDr. Libuše Břešťáková – gynekolog, porodník, Uhříněves
 • PhDr. Věra Tawilová – klinický psycholog, soudní znalec, Praha, Benešov
 • MUDr. Jan Čermák – Psychiatrie Říčany s.r.o.
 • MUDr. Petr Eremiáš –  psychiatr Praha
 • MUDr. Milena Herčíková – psychiatr, Uhříněves
 • MUDr. Jana Kryzánková – psychiatr, soudní znalec, Praha 10
 • MUDr. Jitka Klimešová – pediatr, Říčany www.pediatrie-ricany.cz
 • MUDr. Jitka Štolbová – pediatr, Mnichovice, Ondřejov, Strančice www.mudrjitkastolbova.cz
 • MUDr. Lenka Kejvalová, MUDr. Monika Pachlová – pediatr, Jesenice www.medikej.cz
 • MUDr. Jana Termerová – pediatr, Uhříněves
 • MUDr. Daniela Kučerová – ušní, nosní a krční vyšetření dospělých a dětí, Klánovice www.medicalorl.cz
 • PaedDr. Jana Simonová – klinický logoped, Jesenice
 • Mgr. Jana Havlíčková – logoped (děti i dospělí), Zvole
 • MUDr. Barbora Kramerová – psychiatr, Praha, www.euc.cz
 • MUDr. Kateřina Sýkorová – psychiatr, Praha, www.psychicus.cz
REFERENCE A OHLASY KLIENTŮ
Co říkají klienti na mou práci, si můžete přečíst zde:

hamburger-menuhamburger-menu-close