Mediace – řešení sporů

Zkrátka a dobře, takový je život.
Je levnější učinit dohodu než nechat rozhodnout soud.

Mediace je poměrně rychlý postup při řešení konfliktu, který umožní stranám mimosoudně vyřešit spor. Cílem mediace je oboustranně přijatelná dohoda, která vychází z reálných potřeb, zájmů a možností stran. Dohoda prakticky uskutečnitelná a do budoucna reálná. Vyhrávají obě strany.

Mediátor – usnadňuje komunikaci mezi osobami, které jsou v konfliktu a pomáhá vyřešit problémy. Mediátor je nestranný a nezávislý prostředník mezi stranami sporu, zaručuje efektivnost procesu. Úkolem je zprostředkovat dohodu akceptovanou všemi účastníky sporu.

Tzv. zapsaný mediátor (v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR) je oprávněn vést soudem nařízené mediační setkání. Uzavřená mediační dohoda podepsaná zapsaným mediátorem je soudem přijata do rozsudku a poté je přímo vykonavatelná.

Mediace je vhodná, když:

 • je složité se domluvit
 • nelze soukromě dojít k řešení
 • je nemožné spolu komunikovat

Výhody mediace oproti soudnímu procesu

 • Rychlejší a levnější než soudní proces
 • Zachování důvěry, důstojnosti stranám v konfliktu
 • Soukromí (mediace je důvěrná, soudy veřejné; mediátor má povinnost mlčenlivosti)
 • Méně psychicky náročné, méně vyčerpávající
 • Dobrovolná účast
 • Kontrola stran v konfliktu nad procesem a výsledkem řešení sporu
 • Ujasnění očekávánívyslechnutí potřeb a návrhů obou stran, dostatek času
 • Snížení napětí a možnost zlepšení vztahů + možnost případné budoucí spolupráce
 • Výsledkem mediace je dohoda – tzn. dva vítězové (výsledkem soudu je rozsudek: jeden je vítěz a druhý poražený, který se odvolá a “kolečko soudu začíná znovu”)

Podle statistik dochází mediací k urovnání sporů až v 80 % případů.

Písemná mediační dohoda obsahuje řešení, postupy a termíny, event. sankce za nedodržení dohody. Stvrzuje se podpisy stran. Výslednou podobu mohou jednotlivé strany konzultovat se svými právníky.

V případech, kde to okolnosti vyžadují, je mediační dohoda předkládána soudu ke schválení či jako ukázka dobré vůle a podklad k dalšímu rozhodováníMediační dohodu uzavřenou se zapsaným mediátorem soud přijme a poté je přímo vykonavatelná.

Nabízím

RODINNÁ MEDIACE

Rodinná mediace

 • spory v manželství
 • spory po rozchodu, rozvodu
 • příbuzenské spory
 • spory mezi rodiči a dětmi
 • vícegenerační soužití
 • spory o výchovu, styk s dětmi a výše výživného
 • majetkové a finanční spory mezi rodinnými příslušníky (neshody kolem rozpočtu rodiny, nakládání s penězi…)
OBČANSKÁ MEDIACE

Občanská mediace

 • vztahy mezi občany navzájem (sousedské, na pracovišti, mezi majiteli a nájemníky apod.)
 • vztahy mezi obchodními partnery
 • vztahy mezi zákazníkem a firmou
 • při jednání s úřady, institucemi
Co říkají klienti na mou práci, si můžete přečíst zde:

hamburger-menuhamburger-menu-close