Arteterapie

ZÁŽITKOVÁ KRESBA A MALBA

Zážitková kresba a malba (arteterapie, práce s obrazem) je (částečně) podvědomý postup, který v konzultacích využívám a který je zaměřen sebezkušenostně. Kreslení, malování využijeme pouze tehdy, budete-li souhlasit.

ARTETERAPIE

Budeme mluvit o významech, o představách, o pocitech, o náladách, o možnostech, o Vašich přáních… Není podstatné, co vznikne – jde o proces tvoření a myšlenky, které Vás napadnou. Ty se pak dávají do souvislostí s problémy a otázkami, které si na konzultaci přinášíte.

Zaměříme se na přítomnost, budoucnost… na řešeníZískáte pocit uvolnění, prevenci pro období stresu a zátěže.

 Arteterapie pomáhá při:

 • zvládání stresu
 • psychosomatickém onemocnění
 • překonávání nejistoty, obav a strachu
 • životních změnách (ukončení školy, ztráta zaměstnání, ztráta partnera…)
 • životní krizi
 • náročných životních situacích
 • uchování „dobrých“ stavů a nálad

 Komu je arteterapie určena?

 • Dětem, dospívajícím i dospělým
 • Každému, kdo má zájem o sebepoznání, sebevyjádření, relaxaci, uvolnění, prevenci stresu

Jak arteterapie funguje?

 • Objevíte v sobě nové schopnosti, jak situaci zvládnout
 • Rozšíříte si své vlastní způsoby řešení problémů
 • Upevníte si své vnitřní zdroje, díky kterým jste problémy překonali
 • Umožní jiný úhel pohledu na vlastní problémy – při rozhovoru nad průběhem a výsledkem tvoření
 • Individuálně, v páru, v rámci rodiny, ve skupině

Jaký je rozdíl mezi arteterapií a výtvarnou výchovou ve škole?

 • Arteterapie je zaměřena na celý proces tvoření, naproti tomu výtvarná výchova je zaměřena na výsledek
 • Výtvarný projev v arteterapii je prostředkem sebevyjádření, ze kterého budete mít radost a něco se o sobě dozvíte
VÝTVARNÝ PROJEV V ARTETERAPII

 

 • Poskytuji individuální, párové nebo rodinné konzultace
 • Poskytuji skupinová sezení v uzavřené skupině
  • Výhodou individuálních setkání je soukromí a nedělená pozornost terapeuta, nevýhodou je nemožnost inspirovat se ostatními, nemožnost zažít sdílení s jinými lidmi, nemožnost zažít skupinovou spolupráci a dynamiku
 • Kurzy zážitkové kresby a malby / individuální lekce
 • Jsem členkou České arteterapeutické společnosti, www.arteterapie.cz

Fotogalerie

Namalovaly děti…

 

Namalovali dospělí…

Co říkají klienti na mou práci, si můžete přečíst zde:

Psychoterapie, koučink, arteterapie, práce s dětmi a poradenství pro pozůstalé.